خبرهای سایت

حمایت از رساله های دکتری "صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور"

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
حمایت از رساله های دکتری "صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور"
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 12 اسفند 1396، 10:20 صبح
 

به اطلاع می رساند صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران کشور (بنیاد ملی علم ایران INSE) به منظور حمایت از رساله های دکتری در چارچوب سیاست های پژوهشی کشور، هدایت رساله های دکتری به سمت اولویت های پژوهشی و فناوری، گسترش مرزهای دانش و استفاده حداکثری از ظرفیت های بالقوه کشور از تاریخ 01/11/1396 لغایت 29/12/1396 طبق آیین نامه منتشر شده در سایت صندوق به نشانی www.insf.org از پروپوزال های دانشجویان مقطع دکتری ثبت نام به عمل می آورد. جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نامه به سایت ذکر شده مراجعه فرمایید.