خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان ورودی 95 ( گروهای کسب و کار و فناوری و سازمانی -برگزاری کارگاه spss و lisrel)

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان ورودی 95 ( گروهای کسب و کار و فناوری و سازمانی -برگزاری کارگاه spss و lisrel)
 

به اطلاع دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد می­رساند کارگاه­ نرم­افزارهای آماری SPSS  و LISREL  برای کمک به پیشبرد تدوین پایان نامه، در دانشکده کارآفرینی برگزار خواهد شد. شرکت در هر چهار جلسه  برای کلیه دانشجویان ورودی 95 گروه  کسب و کار و فناوری و همچنین برای دانشجویان گروه سازمانی که در کارگاه قبلی شرکت نکرده اند الزامی است.

 

ردیف

روز

تاریخ

محل برگزاری

ساعت

1.

چهارشنبه

16 /12/96                 

آمفی تئاتر   

12 8

2.

چهارشنبه

23/12/96

آمفی تئاتر

12 8

3.

چهارشنبه

22/01/97

آمفی تئاتر

12- 8

4.

چهارشنبه

29/01/97

آمفی تئاتر

12- 8