خبرهای سایت

اطلاعیه جدید در خصوص درس الگوهای تصمیم گیری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جدید در خصوص درس الگوهای تصمیم گیری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 25 بهمن 1396، 2:13 عصر
 

به اطلاع می رساند گروه جدید درس الگوهای تصمیم گیری ( دکتر چیت ساز ) یکشنبه ها ساعت 20-18 ایجاد شده است دانشجویان می توانند جهت اخذ درس مذکور اقدام فرمایند.