خبرهای سایت

اطلاعیه جدید در خصوص درس الگوهای تصمیم گیری

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه جدید در خصوص درس الگوهای تصمیم گیری
 

به اطلاع می رساند گروه جدید درس الگوهای تصمیم گیری ( دکتر چیت ساز ) یکشنبه ها ساعت 20-18 ایجاد شده است دانشجویان می توانند جهت اخذ درس مذکور اقدام فرمایند.