خبرهای سایت

ایجاد یک گروه جدید درس تشخیص فرصت( دکتر محمدی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ایجاد یک گروه جدید درس تشخیص فرصت( دکتر محمدی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 25 بهمن 1396، 1:50 عصر
 

به اطلاع می رساند یک گروه جدید درس تشخیص فرصت با آقای دکتر محمدی شنبه ها ساعت 10-8 ارائه شده است دانشجویان می توانند جهت اخذ درس فوق اقدام نمایند.