خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش کسب و کار الکترونیکی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش کسب و کار الکترونیکی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 25 بهمن 1396، 9:06 صبح
 

به اطلاع می رساند یک گروه جدید درس بازاریابی الکترونیکی با آقای دکتر سید امیری سه شنبه ها ساعت 20-18 ارائه شده است دانشجویان می توانند جهت اخذ درس مذکور اقدام فرمایند.