خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش کسب و کار الکترونیکی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش کسب و کار الکترونیکی
 

به اطلاع می رساند یک گروه جدید درس بازاریابی الکترونیکی با آقای دکتر سید امیری سه شنبه ها ساعت 20-18 ارائه شده است دانشجویان می توانند جهت اخذ درس مذکور اقدام فرمایند.