خبرهای سایت

اطلاعیه درس تحلیل محیط ( دکتر آراستی)

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه درس تحلیل محیط ( دکتر آراستی)
 

به اطلاع می رساند کلاس درس تحلیل محیط ( دکتر آراستی ) از روز شنبه 12-10 به روز دوشنبه 10-8 انتقال یافته است .