خبرهای سایت

بسیار مهم - مهلت دفاع از پايان نامه و رساله بدون ايجاد نيمسال جديد تا تاريخ 1396/11/30

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
بسیار مهم - مهلت دفاع از پايان نامه و رساله بدون ايجاد نيمسال جديد تا تاريخ 1396/11/30
 

 به استحضار مي رساند؛ با توجه به اتمام نيمسال اول سال تحصيلي 97-1396 و شروع نيمسال جديد از روز شنبه مورخ 1396/11/14 ، ""آخرين مهلت دفاع از پايان نامه و رساله در مقاطع ؛ كارشناسي ارشد و دكتري تخصصي""(بدون ايجاد نيمسال جديد) با رعايت ساير شرايط و مقررات مربوط حداكثرتا تاريخ 1396/11/30خواهد بود. در صورت عدم امكان دفاع تا تاريخ مزبور توسط دانشجويان بايد اقدام لازم برابر مقررات و بخشنامه هاي ارسالي و آيين هاي آموزشي با مراجعه به اداره آموزش ان پرديس/دانشكده انجام گردد.

بديهي است اين مهلت فقط براي كليه دانشجويان مقاطع تحصيلي فوق مي باشد كه در نيمسال اول سال تحصيلي 97-1396 داراي وضعيت فعال ثبت نام در سامانه جامع باشند و قابل تمديد نيست .