خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس طراحی محصول آقای دکتر میگون پوری

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس طراحی محصول آقای دکتر میگون پوری
 

کلاس طراحی محصول آقای دکتر میگون پوری روز دوشنبه 23 بهمن ماه ساعت 10 الی 12 برگزار نمی شود.