خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری ورودی 92

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری ورودی 92
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 18 بهمن 1396، 9:32 صبح
 

دانشجویان محترم موظفند برای ثبت نام در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ،  تا پایان بهمن ماه فرم تمدید سنوات و فرم گزارش پیشرفت رساله را تکمیل نموده و به آموزش ارائه دهند. ارائه درخواست تمدید سنوات از طریق پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزش الزامی است.

همچنین دانشجویان باید تا پایان خرداد 97، سمینار سه فصل رساله خود را برگزار کرده باشند و مقالات مستخرج از رساله را برای داوری به مجلات معتبر ارسال کرده باشند.