خبرهای سایت

قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری ورودی 92

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
قابل توجه دانشجویان محترم مقطع دکتری ورودی 92
 

دانشجویان محترم موظفند برای ثبت نام در نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 ،  تا پایان بهمن ماه فرم تمدید سنوات و فرم گزارش پیشرفت رساله را تکمیل نموده و به آموزش ارائه دهند. ارائه درخواست تمدید سنوات از طریق پیشخوان خدمت سامانه جامع آموزش الزامی است.

همچنین دانشجویان باید تا پایان خرداد 97، سمینار سه فصل رساله خود را برگزار کرده باشند و مقالات مستخرج از رساله را برای داوری به مجلات معتبر ارسال کرده باشند.