خبرهای سایت

اطلاعیه مربوط به درس تشخیص فرصتهای کارافرینی ( دکتر یدالهی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه مربوط به درس تشخیص فرصتهای کارافرینی ( دکتر یدالهی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 17 بهمن 1396، 11:41 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس تشخیص فرصت ( دکتر یدالهی – هر دو گروه ) می رساند در خصوص پروژه صنعت گردشگری سالمندان دانشجویان باید به معرفی کامل چند بنگاه بین المللی فعال در این زمینه پرداخته و در عین حال می توانند از تصاویر و منابع مرتبط در این خصوص کمک بگیرند.