خبرهای سایت

اطلاعیه عدم برگزاری کلاس دکتر معصومی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه عدم برگزاری کلاس دکتر معصومی
 

به اطلاع می رساند کلاس درس توسعه محصول جدید ( دکتر معصومی – دکتر اخلاصی ) روز سه شنبه 17/11/96 ساعت 6-4 برگزار نمی گردد.