خبرهای سایت

اخذ درس روش تحقیق (ویژه دانشجویان دکتری)

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اخذ درس روش تحقیق (ویژه دانشجویان دکتری)
 

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند در نیم سال دوم سال تحصیلی 97-96 درس روش تحقیق در 2 گروه مجزا ارائه می شود. هر دانشجو باید در یک گروه ثبت نام کند. لطفا در سامانه جامع آموزش انتخاب واحد خود را تکمیل نموده و برنامه نهایی را چک بفرمایید.

 

نام درس

شماره درس

گروه

نام استاد

زمان

ظرفیت

روش تحقیق در کارآفرینی

6601068

01

دکتر بازرگان

دوشنبه 12-10

7 نفر

روش تحقیق در کارآفرینی

6601068

02

دکتر حاتمی- دکتر سخدری

دوشنبه 12-10

7 نفر