خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ( گرایش گردشگری)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان کارشناسی ارشد ( گرایش گردشگری)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 11 بهمن 1396، 3:19 عصر
 

به اطلاع دانشجویان درس بازاریابی در گردشگری می رساند کلاس روز شنبه ساعت 12-10 با دکتر کاظمی ارائه می شود و کلاس روز یکشنبه ساعت 12-10 با دکتر ابراهیم بای سلامی ارائه می گردد.