خبرهای سایت

ایجاد گروه جدید درس مدیریت استراتژیک در برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ایجاد گروه جدید درس مدیریت استراتژیک در برنامه کلاسی نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96
 

به اطلاع دانشجویان کارشناسی ارشد می رساند یک گروه جدید برای درس مدیریت استراتژیک ( دکتر علایی ) شنبه ها ساعت 16-14 ارائه شده است .