خبرهای سایت

اعلام زمان حذف و اضافه ( نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 )

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اعلام زمان حذف و اضافه ( نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 )
 

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند بازه حذف و اضافه ( ترمیم ) نیمسال دوم سال تحصیلی 97-96 از 23/11/96 لغایت 25/11/96 می باشد.