خبرهای سایت

( اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش گردشگری - تغییر اساتید درس بازاریابی در گردشگری )

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
( اطلاعیه ویژه دانشجویان گرایش گردشگری - تغییر اساتید درس بازاریابی در گردشگری )
 

به اطلاع دانشجویان می رساند درس بازاریابی در گردشگری روز شنبه ساعت 12-10 با دکتر سلامی بای ارائه می شود و روز یکشنبه ساعت 12-10 با دکتر کاظمی ارائه می شود.