خبرهای سایت

تغيير عكس قبل از ارسال گزارش دانش آموختگي و تهيه كارنامه كامل دانشجو

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغيير عكس قبل از ارسال گزارش دانش آموختگي و تهيه كارنامه كامل دانشجو
 

بر اساس مصوبات شورای آموزشی دانشگاه به اطلاع می رساند ؛ با توجه به لزوم به موقع بررسی وضعیت تحصیلی واعلام آخرین نشانی و همچنین رفع هرگونه اشکال احتمالی کارنامه و بارگذاری عکس جدید ( که حداکثر از تاریخ آن بیش از یکسال نگذشته باشد ) حداکثر تا یک نیمسال قبل از انجام کلیه واحدهای دوره تحصیلی ، دفاع از : پایان نامه، رساله دکتری تخصصی به اداره آموزش محل تحصیل خود مراجعه نمایید.

گزارش دانش آموختگی و هرگونه اقدام پس از اتمام واحدهای دوره تحصیلی منوط "به تایید" اداره آموزش برای انجام موارد فوق می باشد.