خبرهای سایت

ادامه تحصیل دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان جایزه شهید احدی در مقطع دکتری

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
ادامه تحصیل دانشجویان برتر دوره کارشناسی ارشد تحت عنوان جایزه شهید احدی در مقطع دکتری
 

به اطلاع مي‌رساند بنياد نخبگان در اجراي حمايت از دانشجويان برتر دوره كارشناسي ارشد سهميه اي را تحت عنوان جايزه شهيد احدي  براي ادامه تحصيل در مقطع دكتري در نظر گرفته و منتخبين  حائز شرايط را  به صورت مازاد بر ظرفيت دانشگاه ها به سازمان سنجش معرفي مي نمايد. در اين راستا ارزيابي متقاضيان مطابق با آيين نامه استعداد درخشان مقطع دكتري انجام خواهد شد و فرد منتخب كه از نظر  علمي، پژوهشي ، آموزشي و اخلاقي  نسبت با ساير متقاضيان  «سرآمد» باشد به دانشگاه معرفی می شود.

دانشجویان متقاضي اين سهميه؛ با توجه به شیوه نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری در صورتیکه از مفاد جدول آموزشی و پژوهشی شیوه نامه، حداقل 40 امتیاز را کسب می کنند فقط تا روز شنبه مورخ 7/11/96 فرصت دارند رزومه و مدارك علمي- پژوهشي - آموزشي و كاربرگ تكميل شده بنياد نخبگان را، به اداره آموزش دانشکده جهت بررسي ارائه نمايند.

متقاضی باید تا پایان شهریور 97 در مقطع ارشد فارغ التحصیل شود.

شايان ذكر است معرفي فرد منتخب به دانشگاه به منزله پذيرش قطعي نبوده و پس از بررسي مجدد، منتخبين نهايي براساس ظرفيت تخصيص يافته (15 نفر) به دانشگاه تهران، جهت اقدامات بعدي به بنياد ملي نخبگان اعلام خواهد شد.