خبرهای سایت

انتخاب رساله ها و پايانامه هاي برتر مرتبط با الگوي اسلامي ايراني پيشرفت

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
انتخاب رساله ها و پايانامه هاي برتر مرتبط با الگوي اسلامي ايراني پيشرفت
 

مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در نظر دارد ششمین دوره انتخاب رساله ها و پایان نامه های برتر مرتبط با الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را در اردیبهشت ماه سال 97 در کتابخانه ملی و در حاشیه هفتمین کنفرانس الگوی پیشرفت برگزار نمایند.

متقاضیان می توانند  جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایتhttp://olgou.ir/index.php/fa/payannameh مراجعه نمایند.