خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم سیده الهه عادل رستخیز

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم سیده الهه عادل رستخیز
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 27 دی 1396، 11:28 صبح
 

به اطلاع دانشجویان مقطع دکتری می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله خانم سیده الهه عادل رستخیز دانشجوی مقطع دکتری ورودی 92  گرایش فناوری با عنوان "مدل سازی ارزشیابی فرصت طی کنش کارآفرینانه در محیط فازی " در روز یکشنبه مورخ 08/11/1396 ساعت 15 در کلاس 101 برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.