خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مسعود مرادی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مسعود مرادی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 23 دی 1396، 12:00 عصر
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مسعود مرادی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش کسب و کار جدید با عنوان " تبیین الگوی شکل گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر با استفاده از رویکرد قابلیت ها " در روز یکشنبه مورخ 24/10/1396 ساعت 14 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.