خبرهای سایت

جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مسعود مرادی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مسعود مرادی
 

به اطلاع می رساند جلسه سمینار عمومی سه فصل اول رساله آقای مسعود مرادی دانشجوی مقطع دکتری ورودی 91  گرایش کسب و کار جدید با عنوان " تبیین الگوی شکل گیری قصد کارآفرینانه در افراد فقیر با استفاده از رویکرد قابلیت ها " در روز یکشنبه مورخ 24/10/1396 ساعت 14 در اتاق شورا برگزار می شود، از دانشجویان مقطع دکتری دعوت می شود در جلسه مذکور حضور یابند.