خبرهای سایت

تغییر زمان تشکیل درس فرصتهای کارافرینی ( دکتر یدالهی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تغییر زمان تشکیل درس فرصتهای کارافرینی ( دکتر یدالهی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 9 دی 1396، 2:30 عصر
 

به اطلاع دانشجویان درس فرصتهای کارافرینی – دکتری  ( دکتر یدالهی ) می رساند کلاس روز یکشنبه 10/10/96 ساعت 11.30 برگزار می گردد.