خبرهای سایت

برگزار نشدن کلاس درس مدیریت مالی ( دکتر مرادی )

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزار نشدن کلاس درس مدیریت مالی ( دکتر مرادی )
 

به اطلاع دانشجویان درس مدیریت مالی ( دکتر مرادی ) می رساند کلاس روز شنبه 9/10/96 ساعت 17-15 برگزار نمی گردد.