خبرهای سایت

سمینار تجارب برتر کارآفرینی

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
سمینار تجارب برتر کارآفرینی
 

به اطلاع می رساند روز یکشنبه 3 دی ساعت 10 تا 12 مدیرعامل شرکت تعاونی دارویی و بالک مهد داروطوبی مستقر در شهرک صنعتی نظر اباد در خصوص تجارب مهد دارو ارایه سخنرانی خواهند داشت. شرکت تعاونی مهددارو دارای عناوین کارافرین برتر در استان البرز و کارافرین برتر کشوری در سال 95 است. این سمینار اموزشی براساس اهداف اموزشی زیر تنظیم شده است  

  •     آشنایی با کسب و کارهای مستقر در شهرک های صنعتی  
  •     آشنایی با کسب و کارهای با ساختار تعاونی
  •     آشنایی با تجارب شرکت تعاونی مهددارو طوبی

محتوای این جلسه اموزشی بوده و می تواند برای سایر دانشجویان نیز مفید باشد . حضور سایر دانشجویان علاقمند آزاد می باشد.

مهمانان مدعو : آقای دکتر مهدلو ، رئیس هیئت مدیر، خانم مهندس پاکنياد ، مدیر عامل ،  آقای مهندس رنجبری ، مشاور مدیر عامل