خبرهای سایت

انجمن آموزش مهندسی ایران برگزار می کند

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
انجمن آموزش مهندسی ایران برگزار می کند
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 25 آذر 1396، 2:28 عصر
 

انجمن آموزش مهندسی ایران سخنرانی علمی با عنوانآموزش کارآفرینی در رشته های مهندسی؛ تجربیات و روندهای جهانی" را توسط دکتر محمدرضا زالی رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، در روز سه شنبه مورخ  96/09/28 از ساعت 15:30 الی 17 همراه با پرسش و پاسخ  درمکان خیابان کارگر شمالی، بعد از بزرگراه جلال آل احمد، پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ساختمان ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه هشتم، سالن 804، برگزار می کند.