خبرهای سایت

انجمن آموزش مهندسی ایران برگزار می کند

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
انجمن آموزش مهندسی ایران برگزار می کند
 

انجمن آموزش مهندسی ایران سخنرانی علمی با عنوانآموزش کارآفرینی در رشته های مهندسی؛ تجربیات و روندهای جهانی" را توسط دکتر محمدرضا زالی رئیس دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، در روز سه شنبه مورخ  96/09/28 از ساعت 15:30 الی 17 همراه با پرسش و پاسخ  درمکان خیابان کارگر شمالی، بعد از بزرگراه جلال آل احمد، پردیس 2 دانشکده های فنی دانشگاه تهران، ساختمان ساختمان شماره 2 دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر، طبقه هشتم، سالن 804، برگزار می کند.