خبرهای سایت

تشکیل کلاس جبرانی درس مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیک ( دکتر ابوالحسنی )

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
تشکیل کلاس جبرانی درس مدیریت پروژه های کسب و کار الکترونیک ( دکتر ابوالحسنی )
 

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس مدیریت پروژه های کسب و کارهای الکترونیک ( دکتر ابوالحسنی) روز پنجشنبه 13/9/93 ساعت 10-12 برگزار می گردد.