خبرهای سایت

برگزاری کارگاه : برندسازی شخصی برای کارآفرینان (Personal Branding for Entrepreneurs )

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کارگاه : برندسازی شخصی برای کارآفرینان (Personal Branding for Entrepreneurs )
 

معاونت پژوهشی  دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند.

" عنوان کارگاه : برندسازی شخصی برای کارآفرینان (Personal Branding for Entrepreneurs )

زمان برگزاری: چهارشنبه 29 آذر ماه  1396"  از ساعت 9-13

مکان برگزاری: کلاس 105    مدرس: جناب آقای دکتر سید امیری

کسب اطلاعات بیشتر:    http://ent.ut.ac.ir/fa/research        شماره تماس:88225030