خبرهای سایت

اطلاعیه ساعت برگزاری کلاس دکتر مرادی ( دوشنبه ها )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ساعت برگزاری کلاس دکتر مرادی ( دوشنبه ها )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 20 آذر 1396، 11:46 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس مدیریت مالی ( دکتر مرادی) می رساند کلاس دوشنبه ها ساعت 17-15 به جای ساعت 15:15 دقیقه ساعت 15 شروع می شود.