خبرهای سایت

برگزاری کلاس جبرانی درس تدبیر امور شرکتی ( دکتر ابوالحسنی )مقطع دکتری

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کلاس جبرانی درس تدبیر امور شرکتی ( دکتر ابوالحسنی )مقطع دکتری
 

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس تدبیر امور شرکتی دکتر ابوالحسنی ( مقطع دکتری ) روز پنجشنبه 13/9/93 ساعت 10-8 برگزار می گردد.