خبرهای سایت

برگزاری کلاس جبرانی درس تدبیر امور شرکتی ( دکتر ابوالحسنی )مقطع دکتری

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاری کلاس جبرانی درس تدبیر امور شرکتی ( دکتر ابوالحسنی )مقطع دکتری
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 9 آذر 1393، 1:20 عصر
 

به اطلاع می رساند کلاس جبرانی درس تدبیر امور شرکتی دکتر ابوالحسنی ( مقطع دکتری ) روز پنجشنبه 13/9/93 ساعت 10-8 برگزار می گردد.