خبرهای سایت

"سمینار تامین مالی جمعی و تجربیات پلتفرم فاندینو"

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
"سمینار تامین مالی جمعی و تجربیات پلتفرم فاندینو"
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 12 آذر 1396، 11:29 صبح
 

دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران برگزار می کند.

"سمینار تامین مالی جمعی و تجربیات پلتفرم فاندینو"  زمان برگزاری: روز یکشنبه مورخ  19  آذرماه 1396 از ساعت 13.30-15”- مکان برگزاری: سالن آمفی تئاتر    مدرس: جناب آقای مهندس توکلی, مدیر علمی سمینار: سرکار خانم دکتر چیت سازان

کسب اطلاعات بیشتر:  http://ent.ut.ac.ir/fa/research   شماره تماس:88225030