خبرهای سایت

کارگاه عملی ساخت فایل ارائه تاثیرگذار

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کارگاه عملی ساخت فایل ارائه تاثیرگذار
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 11 آذر 1396، 1:51 عصر
 

معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی “کارگاه عملی ساخت فایل ارائه تاثیرگذار”را در روزهای چهارشنبه 22 و 29 آذرماه 1396، از ساعت:  9 الی 13 در دانشکده کارآفرینی برگزار می کند.

کسب اطلاعات بیشتر:   http://ent.ut.ac.ir/fa/research

شماره تماس:88225030