خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس درس بازاریابی الکترونیکی آقای دکتر رضوانی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس درس بازاریابی الکترونیکی آقای دکتر رضوانی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 8 آذر 1396، 3:18 عصر
 

به اطلاع دانشجویان  درس بازاریابی الکترونیکی می رساند کلاس دکتر رضوانی در تاریخ 21/9/96 و 14/9/96 و ساعت 15 الی 17 برگزار نمی گردد.