خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس درس کسب و کار بین الملل آقای دکتر رضوانی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس درس کسب و کار بین الملل آقای دکتر رضوانی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 8 آذر 1396، 3:17 عصر
 

به اطلاع دانشجویان (حضوری و پردیس البرز) درس کسب و کار بین الملل می رساند کلاس دکتر رضوانی در تاریخ 21/9/96 و 14/9/96 و ساعت 17 الی 19 برگزار نمی گردد.