خبرهای سایت

عدم برگزاری کلاس درس تجارت و بازار یابی بین الملل آقای دکتر رضوانی

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاری کلاس درس تجارت و بازار یابی بین الملل آقای دکتر رضوانی
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 8 آذر 1396، 3:14 عصر
 

به اطلاع دانشجویان درس تجارت و بازار یابی بین الملل می رساند کلاس دکتر رضوانی در تاریخ 19/9/96 ساعت 15 الی 17 برگزار نمی گردد.