خبرهای سایت

اطلاعیه تشکیل نشدن کلاسهای دکتر ضیا روز یکشنبه 5/9/96

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه تشکیل نشدن کلاسهای دکتر ضیا روز یکشنبه 5/9/96
 

به اطلاع دانشجویان می رساند کلیه کلاسهای دکتر ضیا روز یکشنبه مورخ 5/9/96 برگزار نمی گردد.