خبرهای سایت

اطلاعیه کلاس جبرانی درس تئوری مدیریت پیشرفته ( دکتر پرهیزگار)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه کلاس جبرانی درس تئوری مدیریت پیشرفته ( دکتر پرهیزگار)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در شنبه، 4 آذر 1396، 11:05 صبح
 

به اطلاع دانشجویان درس تئوری مدیریت پیشرفته ( دکتر پرهیزگار )می رساند کلاس جبرانی  روز یکشنبه 19/9/96 ساعت 15-13 در سالن آمفی تئاتر برگزار می گردد.