خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان گروه توسعه ورودی 96

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان گروه توسعه ورودی 96
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در چهارشنبه، 1 آذر 1396، 4:03 عصر
 

به اطلاع دانشجویان ورودی سال 1396 گرایش توسعه مقطع کارشناسی ارشد می رساند جلسه ای در خصوص  بررسی مشکلات عنوان پایان نامه  در ساعت 12 تا 13 روز شنبه 4 آذر ماه 96 برگزار می گردد از دانشجویان تقاضا می گردد در جلسه مذکور حضوریابند.