خبرهای سایت

عدم برگزاري کلاس طراحی و تدوین طرح کسب وکار دکتر ممیز

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
عدم برگزاري کلاس طراحی و تدوین طرح کسب وکار دکتر ممیز
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 9 آذر 1393، 9:30 صبح
 

به اطلاع می رساند کلاس درس طراحی و تدوین طرح کسب وکار دکتر ممیز روز یکشنبه 9/9/93 برگزار نمی گردد.