خبرهای سایت

کار دانشجویی ویژه دانشجویان دوره دکتری (دستیار آموزشی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
کار دانشجویی ویژه دانشجویان دوره دکتری (دستیار آموزشی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 30 آبان 1396، 10:15 صبح
 

دانشجویان محترمی که موظفی خود را برای دستیار آموزشی تکمیل نموده اند و تمایل به دستیاری مجدد دارند به آموزش دانشکده مراجعه کنند . لازم به ذکر است دستیاری ایشان ؛ به عنوان کار دانشجویی در نظر گرفته می شود.

ضمنا پرداخت هزینه طبق شیوه نامه کار دانشجویی دانشگاه تهران می باشد .