خبرهای سایت

برگزاري کلاس جبرانی درس مدیریت زنجیره تامین ( دکتر جمالی )

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزاري کلاس جبرانی درس مدیریت زنجیره تامین ( دکتر جمالی )
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در یکشنبه، 9 آذر 1393، 9:30 صبح
 

به اطلاع می رساند، کلاس جبرانی درس مدیریت زنجیره تامین ( دکتر جمالی ) روز دوشنبه 17/9/93 ساعت 30/16 لغایت 20 برگزار می گردد.