خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان گروه توسعه ورودی 96

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان گروه توسعه ورودی 96
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در سه‌شنبه، 23 آبان 1396، 11:54 صبح
 

به اطلاع دانشجویان ورودی سال 1396 گرایش توسعه می رساند جلسه مشترکی با حضور مدیرگروه و اساتید گروه توسعه درخصوص  انتخاب موضوع پایان نامه  در ساعت 12:15 تا 13 روز شنبه 27 آبان برگزار می گردد از دانشجویان تقاضا می گردد در جلسه مذکور حضوریابند.