خبرهای سایت

اطلاعیه ویژه دانشجویان گروه توسعه ورودی 96

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
اطلاعیه ویژه دانشجویان گروه توسعه ورودی 96
 

به اطلاع دانشجویان ورودی سال 1396 گرایش توسعه می رساند جلسه مشترکی با حضور مدیرگروه و اساتید گروه توسعه درخصوص  انتخاب موضوع پایان نامه  در ساعت 12:15 تا 13 روز شنبه 27 آبان برگزار می گردد از دانشجویان تقاضا می گردد در جلسه مذکور حضوریابند.