خبرهای سایت

برگزار نشدن کلاسهای دکتر رضوانی ( سه شنبه 23/8/96)

 
 
عکس مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
برگزار نشدن کلاسهای دکتر رضوانی ( سه شنبه 23/8/96)
از مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني در دوشنبه، 22 آبان 1396، 9:42 صبح
 

به اطلاع می رساند کلیه کلاسهای دکتر رضوانی روز سه شنبه 23/8/96 برگزار نمی گردد.