خبرهای سایت

“سمینار بازاریابی محتوا در مسیرکارآفرینی”

 
 
Picture of مدیر سامانه آموزش دانشکده کارآفريني
“سمینار بازاریابی محتوا در مسیرکارآفرینی”
 

معاونت پژوهشی دانشکده کارآفرینی “سمینار بازاریابی محتوا در مسیرکارآفرینی” را  در روز چهارشنبه، مورخ 17 آبان ماه از ساعت 9-11 برگزار می کند.

کسب اطلاعات بیشتر:   http://ent.ut.ac.ir/fa/research

شماره تماس:88225030